Kontakt

Biuro

Dział Handlowy

Specjalista
ds. Techniczno-Handlowych – POLSKA

Robert Wowak

+48 728 492 118
rwowak@zpkszumowo.pl

Specjalista
ds. Techniczno-handlowych – LITWA

Tadeusz Szymczyk

+48 883 310 200
tszymczyk@zpkszumowo.pl

Dane rejestrowe

Zakłady Produkcji Kruszyw Rupińscy Spółka Jawna